Latest News

Multimedia Newsroom

PDF Files


มกุฎราชกุมารทรงเปิดตัวแผนแม่บทยอดเขาซูดาห์

ริยาด, ซาอุดิอาระเบีย -จันทร์ 25 กันยายน 2023

มกุฎราชกุมาร มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด นายกรัฐมนตรีและประธานของ Soudah Development ได้ทรงเปิดตัวแผนแม่บทเพื่อพัฒนาซูดาห์และบางส่วนของ Rijal Almaa ให้เป็นยอดเขาซูดาห์ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวบนภูเขาที่หรูหรา เหนือระดับน้ำทะเล 3,015 เมตรบนยอดเขาที่สูงที่สุดของซาอุดิอาระเบีย โครงการนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีความพิเศษในภูมิภาคอาซีร์ (ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบีย) โดยเป็นส่วนสำคัญในความพยายามของกองทุนการลงทุนสาธารณะ (PIF) ที่จะสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจโดยการขยายอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น การท่องเที่ยว การบริการ และความบันเทิง รวมถึงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาซีร์

มกุฎราชกุมาร มุฮัมมัด บิน ซัลมาน ประธานคณะกรรมการบริหารของ Soudah Development ตรัสว่า ยอดเขาซูดาห์แสดงถึงยุคสมัยใหม่ของการท่องเที่ยวบนภูเขาที่หรูหรา ด้วยการมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และความรุ่มรวยมรดก โครงการนี้ได้ปรับแนวทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผน Vision 2030 ในการขยายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความบันเทิง สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุน เพื่อสร้าง GDP สะสมของราชอาณาจักรให้สูงเกิน 2.9 หมื่นล้านริยัลซาอุดีอาระเบีย และสร้างโอกาสในการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายพันตำแหน่ง

มกุฎราชกุมารตรัสว่า “แผนแม่บทนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีความพยายามในทุกภาคส่วนที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำหรับคนรุ่นหลัง และความตั้งใจที่จะสร้างความหลากหลายให้กับแหล่งรายได้ประชาชาติ รวมถึงการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่จะดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในประเทศและจากนักลงทุนระดับโลก”

มกุฎราชกุมารทรงเสริมว่า "ยอดเขาซูดาห์จะเป็นส่วนเสริมที่สำคัญของภาคการท่องเที่ยวในซาอุดิอาระเบีย และจะนำพาราชอาณาจักรเข้าสู่แผนที่การท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมทั้งขับเน้นและเฉลิมฉลองความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมและมรดกของประเทศไปพร้อมกัน ผู้มาเที่ยวชมจะมีโอกาสได้พบกับความสวยงามของยอดเขาซูดาห์ สำรวจวัฒนธรรมและมรดกอันรุ่มรวย และสัมผัสประสบการณ์การบริการที่แท้จริงจากชุมชนท้องถิ่น ยอดเขาซูดาห์จะมอบประสบการณ์ที่ตราตรึงใจท่ามกลางพืชพรรณเขียวขจีที่อยู่เหนือระดับเมฆ”

ยอดเขาซูดาห์ตั้งเป้าหมายที่จะให้บริการที่หรูหราระดับไฮเอนด์แก่ผู้มาเที่ยวชมจำนวนกว่าสองล้านคนต่อปี ภายในปี 2033 แผนแม่บทดังกล่าวออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น และจะส่งเสริมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ของภูมิภาค จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนี้จะรวมเขตพื้นที่พัฒนา 6 เขตที่ล้วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal และ Red Rock แต่ละเขตพื้นที่พัฒนาจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกมากมาย ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ทบนภูเขาที่หรูหรา กระท่อมพักอาศัย วิลลา พื้นที่คฤหาสน์ระดับพรีเมียม สถานบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งสำหรับการเล่นกีฬา การผจญภัย การดูแลสุขภาพ และวัฒนธรรม

Soudah Development จะพัฒนาสถานที่สำคัญด้านการบริการ 2,700 แห่ง อาคารพักอาศัย 1,336 แห่ง และพื้นที่เชิงพาณิชย์ 80,000 ตารางเมตรสำหรับยอดเขาซูดาห์ภายในปี 2033 แผนแม่บทนี้มีการพัฒนาสามระยะ โดยคาดหวังว่าโรงแรมที่สำคัญ 940 แห่ง อาคารพักอาศัย 391 แห่ง และพื้นที่ค้าปลีก 32,000 ตารางเมตรจะพัฒนาเสร็จภายในระยะที่หนึ่ง ในปี 2027

ยอดเขาซูดาห์ครอบคลุมพื้นที่ธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่า 627 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างไม่ถึง 1% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Soudah Development ในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานความยั่งยืนในระดับดีที่สุด และผลจากความพยายามของ Saudi Green Initiative

Soudah Development ในฐานะบริษัทร่วมหุ้นแบบปิดที่ PIF เป็นเจ้าของ ตั้งใจที่จะพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวบนภูเขาที่หรูหราและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในซาอุดิอาระเบีย ไปพร้อมกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่โครงการที่มีบริเวณครอบคลุมทั้งซูดาห์และบางส่วนของ Rijal Almaa

เกี่ยวกับ Soudah Development
Soudah Development เป็นบริษัทร่วมหุ้นแบบปิดที่กองทุนการลงทุนสาธารณะ (PIF) ของซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวบนภูเขาที่หรูหรา ซึ่งครอบคลุมซูดาห์และบางส่วนของ Rijal Almaa ในภูมิภาคอาซีร์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและใส่ใจกับมรดกทางวัฒนธรรมที่รุ่มรวยของภูมิภาค พร้อมทั้งดึงดูดผู้มาเที่ยวชมปีละ 2 ล้านคน ภายในปี 2033 มกุฎราชกุมาร มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด นายกรัฐมนตรีและประธานของ PIF ได้ทรงแถลงถึง Soudah Development เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ลิงก์ด้านล่าง:
เว็บไซต์: www.soudah.sa และ www.soudahpeaks.com
Twitter, Instagram, LinkedIn และ Facebook: @Soudahpeaks
หรือส่งอีเมลไปยัง: press@soudah.sa


Mohammed A. Alshehri

Press@soudah.sa

Permalink : https://newsbeatwire.com/th/news/มกุฎราชกุมารทรงเปิดตัวแผนแม่บทยอดเขาซูดาห์/th