Latest News

Newsroom

Sourabh Chandrakar vehementne popiera obvinenie v prípade podvodu s aplikáciou Mahadev

Sourabh Chandrakar vyzýva mediálne kanály, aby opravili prevládajúci naratív a poskytuje plnú súčinnosť pri vymáhaní spravodlivosti

DILLÍ, India-Štvrtok 12 Október 2023

Pán Sourabh Chandrakar, ktorý nedávno čelil vážnym obvineniam týkajúcim sa aplikácie Mahadev, dôrazne vyhlasuje, že nie je žiadnym spôsobom zapojený do údajnej schémy finančných podvodov. Veľmi ho mrzí, že ho neprávom obvinili a prezentujú ako osobu, ktorá z pozadia organizovala túto operáciu.

Pevne si stojí za tým, že obvineniam chýba základ a sú snahou o pošpinenie dobrého mena bezúhonného občana. Zdôrazňuje, že komfortný životný štýlu by sa nemal nesprávne interpretovať ako dôkaz jeho angažovania v nezákonných aktivitách.

Jednotlivci vyzývajú všetky mediálne kanály, aby zvážili tieto fakty, napravili prevládajúci naratív a nasmerovali zdroje k skutočným previnilcom. Je odhodlaný poskytovať plnú súčinnosť orgánom, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť a zvíťazila čistá pravda. Vyzýva na spravodlivé a nestranné vyšetrovanie veci, pričom zdôrazňuje snahu plne spolupracovať pri tom, aby skutočných páchateľov postavili pred súd.

O Sourabhovi Chandrakarovi

Firma Juice Factory Sourabha Chandrakara má 25 pobočiek po celom Bhíláí v indickom štáte Čhattísgarh.

Pochádza zo skromného prostredia a spravuje rôzne firmy v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru, stavebníctva, subdodávok a developerské firmy na Strednom východe spolu s rôznymi partnermi a značkami.

Jeho podnikateľskú činnosť na Blízkom východe reprezentuje spoločnosť Empire One Global Real Estate, kde zastáva pozíciu spoluvýkonného riaditeľa. Tak pán Uppal, ako aj pán Chandrakar vytvárajú hodnotu nad rámec sektora nehnuteľností pre klientov so sídlom na Blízkom východe i po celom svete.


Sourabh Čandrakar
00447723436941

Permalink : https://newsbeatwire.com/sk/news/sourabh-chandrakar-vehementne-popiera-obvinenie-v-priacutepade-podvodu-s-aplikaacuteciou-mahadev/sk