Latest News

Multimedia Newsroom

PDF Files


Latest News

Jeho kráľovská výsosť korunný princ spúšťa hlavný plán Soudah Peaks

RIJÁD, Saudská Arábia-Pondelok 25 September 2023

Jeho kráľovská výsosť korunný princ Muhammad bin Salmán bin Abdalazíz Ál Saúd, premiér a predseda spoločnosti Soudah Development, predstavil hlavný plán rozvoja oblasti Soudah a častí dediny Rijal Almaa na luxusnú horskú turistickú destináciu Soudah Peaks položenú 3 015 metrov nad morom na najvyššom vrchu Saudskej Arábie. Projekt sa realizuje vo výnimočnom prírodnom a kultúrnom prostredí v regióne Asír (na juhozápade Saudskej Arábie) a je kľúčovou súčasťou úsilia Verejného investičného fondu (Public Investment Fund – PIF) o diverzifikáciu ekonomiky rozširovaním rozhodujúcich odvetví, ako sú turizmus, pohostinské služby a zábava, a podporu rozvojovej stratégie Asíru.

Jeho kráľovská výsosť korunný princ Muhammad bin Salmán, predseda správnej rady spoločnosti Soudah Development, uviedol, že Soudah Peaks predstavuje novú éru luxusnej horskej turistiky, pretože poskytuje bezkonkurenčné podmienky na život a zároveň zachováva prírodné prostredie a bohaté kultúrne dedičstvo. Plán je strategicky zosúladený s cieľmi programu Vision 2030 rozširovať turistický a zábavný priemysel, podporovať ekonomický rast, prilákať investície, prispieť viac ako 29 miliárd SAR do kumulatívneho HDP kráľovstva a vytvoriť tisícky priamych a nepriamych pracovných príležitostí.

Jeho kráľovská výsosť sa vyjadrila: „Hlavný plán zdôrazňuje náš záväzok ku globálnemu úsiliu o ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov pre budúce generácie a jeho cieľom je prispieť k diverzifikácii národných zdrojov príjmu a k budovaniu silnej ekonomiky, ktorá pritiahne miestne aj globálne investície.“

Jeho kráľovská výsosť dodala: „Soudah Peaks významne doplní turistický sektor v Saudskej Arábii a dostane kráľovstvo na globálnu turistickú mapu a zároveň poslúži ako zdôraznenie a oslava bohatej kultúry a dedičstva krajiny. Návštevníci budú môcť objavovať krásy oblasti Soudah Peaks, preskúmať jej bohatú kultúru a dedičstvo a zažiť autentickú pohostinnosť miestnej komunity. Soudah Peaks prinesie nezabudnuteľné zážitky uprostred sviežej zelene nad oblakmi.“

Cieľom projektu Soudah Peaks je do roka 2033 celoročne poskytovať špičkové luxusné pohostinské služby viac ako dvom miliónom návštevníkov. Hlavný plán sa pripravuje tak, aby odrážal miestne tradičné a architektonické štýly, a bude propagovať kultúrne aj krajinné dedičstvo regiónu. V destinácii sa bude nachádzať šesť jedinečných rozvojových zón: Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal a Red Rock. Každá z nich bude ponúkať bohatú paletu prvotriednych zariadení vrátane hotelov, luxusných horských rezortov, rezidenčných chát, víl, prémiových pozemkov s veľkými sídlami, zábavné a obchodné atrakcie, ako aj vonkajšie atrakcie zamerané na športovanie, dobrodružstvo, wellness a kultúru.

Spoločnosť Soudah Development do roka 2033 vybuduje pre Soudah Peaks 2 700 turistických ubytovacích jednotiek, 1 336 rezidenčných jednotiek a 80 000 štvorcových metrov obchodných priestorov. Hlavný plán sa bude realizovať v troch fázach, pričom sa očakáva, že do roka 2027 sa v rámci prvej fázy dokončí 940 hotelových jednotiek, 391 rezidenčných jednotiek a 32 000 štvorcových metrov maloobchodných priestorov.

Soudah Peaks sa rozprestiera na viac ako 627 štvorcových kilometroch úžasnej prírody, pričom na stavbu sa vyčlenilo menej ako 1 % pozemku, čo odráža záväzok spoločnosti Soudah Development chrániť a uchovávať životné prostredie, riadiť sa najlepšími štandardmi udržateľnosti vo svojej triede a prispievať k úsiliu iniciatívy Saudi Green Initiative.

Soudah Development je uzatvorená akciová spoločnosť vo vlastníctve fondu PIF a jej cieľom je vytvoriť jedinečnú luxusnú horskú turistickú destináciu v Saudskej Arábii a zároveň zachovať prírodné prostredie a kultúrne dedičstvo oblasti Soudah a častí dediny Rijal Almaa, kde sa projekt realizuje.

O spoločnosti Soudah Development
Soudah Development je uzatvorená akciová spoločnosť v úplnom vlastníctve Verejného investičného fondu (Public Investment Fund – PIF) Saudskej Arábie. Bola založená, aby viedla rozvoj luxusnej horskej turistickej destinácie, ktorá pokrýva oblasť Soudah a časti dediny Rijal Almaa v regióne Asír na juhozápade Saudskej Arábie. Jej cieľom je zachovávať prírodnú krajinu a rešpektovať bohaté kultúrne dedičstvo regiónu a zároveň do roka 2033 každoročne prilákať 2 milióny návštevníkov. Spoločnosť Soudah Development 24. februára 2021 predstavila jeho kráľovská výsosť korunný princ Muhammad bin Salmán bin Abdalazíz Ál Saúd, premiér a predseda fondu PIF.

Viac informácií si môžete prečítať na týchto odkazoch:
Webové lokality: www.soudah.sa a www.soudahpeaks.com
Twitter, Instagram, LinkedIn a Facebook: @Soudahpeaks
E-mail: press@soudah.sa


Mohammed A. Alshehri

Press@soudah.sa

Permalink : https://newsbeatwire.com/sk/news/jeho-kraacuteovskaacute-vyacutesos-korunnyacute-princ-spuacutescarona-hlavnyacute-plaacuten-soudah-peaks/sk