Latest News

Multimedia Newsroom


Oficiální prohlášení: Sourabh Chandrakar vysvětluje dezinformace ohledně nákladů na svatbu a dalších věcí

DILLÍ, Indie-Pondělí 16 říjen 2023

Ve světle nedávných zpráv v médiích týkajících se případu aplikace Mahadev považuje pan Sourabh Chandrakar, podnikatel z Bhilai v Čhattísgarhu, za nezbytné zabývat se zjevnými dezinformacemi a nepodloženými obviněními, která se objevila. Coby oddaného podnikatele s bezúhonnou minulostí zaskočila pana Chandrakara nepodložená tvrzení o jeho údajném zapojení do nezákonných aktivit.
Na rozdíl od senzacechtivých zpráv pan Chandrakar důrazně tvrdí, že celý svatební obřad, který stál přibližně 10 milionů AED, byl plně financován z jeho vlastních zdrojů a úspor. K dispozici má podrobné a dobře vedené záznamy dokládající zdroje jeho příjmů. Zprávy, které o platbě 200 milionů INR v hotovosti kolují, jsou nedůvěryhodné. Zároveň pan Chandrakar zpochybňuje proveditelnost tak obrovské hotovostní transakce a zdůrazňuje, že taková tvrzení nejsou prakticky proveditelná.
Pan Chandrakar popírá tvrzení o údajných extravagantních výdajích, o nichž se zmiňují některé zdroje. Výslovně uvádí, že na celou finanční stránku akce dohlíželi profesionální eventoví manažeři a že v žádné fázi plánování ani realizace nedošlo k žádným hotovostním transakcím. Naznačování opaku je čistě spekulativní a nepodložené. Můžeme předložit dokumenty a finanční záznamy, které tyto skutečnosti dokládají a poskytují jasné důkazy vyvracející jakékoli domněnky o nekalých praktikách.
Pan Chandrakar je navíc přesvědčen, že zmínky o celebritách na této akci byly silně přehnané. Uvádí, že všichni účastníci svatby byli oslovení společností pro pořádání akcí, která jejich účast umožnila. Pan Chandrakar by také chtěl zdůraznit, že všichni umělci byli najatí společností výhradně kvůli účasti a vystoupení na této akci. Mezi panem Chandrakarem a těmito celebritami neprobíhaly žádné přímé finanční transakce – všechny platby proběhly naprosto transparentně přes společnost pro pořádání akcí, a to legálními bankovními kanály.
Pan Chandrakar důrazně prohlašuje, že nemá žádné spojení s aplikací Mahadev ani s jejími operacemi. Obvinění, která ho líčí jako „zakladatele/promotéra/ředitele“ aplikace Mahadev, nepocházejí z důvěryhodných zdrojů a jsou jednoznačně nepravdivá. Stejně tak jsou nepodložená a zcela nepravdivá tvrzení o jeho zapojení do 60 nelegálních offshorových platforem.
Pan Chandrakar důrazně popírá jakékoli podezřelé spojení s osobami nebo organizacemi, které se podílejí na nezákonné činnosti. Jakákoli podobná obvinění jsou pouhými fámami, které jsou zcela nepodložené a nejsou ničím jiným než „výplodem fantazie“. Důrazně se nad takovými obviněními podivuje.
Je také nutné dodat, že s panem Chandrakarem nejsou spojeny žádné operace v Pákistánu, na Srí Lance ani v Nepálu. Taková tvrzení jsou zcela lživá a pomlouvačná, není na nich ani špetka pravdy. Pan Chandrakar do těchto zemí nikdy necestoval a veškerá tvrzení o jeho údajné účasti na nezákonných aktivitách v těchto regionech jsou nepodložená a pomlouvačná.
Pan Chandrakar důrazně vyzývá média, aby přestala šířit nepodložené fámy a senzacechtivé a přemrštěné příběhy, které poškozují jeho pověst a navíc podkopávají důvěru veřejnosti v odpovědnou žurnalistiku.


Sourabh Chandrakar
Sourabh@empireone.ae

Permalink : https://newsbeatwire.com/cs/news/sourabh-chandrakar-drazn-odmiacutetaacute-obvinniacute-ohledn-podvodu-s-aplikaciacute-mahadev/cs